- Desenes de projectes avalen l’art realitzat durant llargs anys en publicitat, vídeo, ràdio i software. La implicació en les produccions dels nostres clients han donat com a conseqüència un llarga llista d’obres realitzades amb èxit, composicions, atmosferes, efectes, sintonies i locucions. Música per a tots els seus projectes: vídeos, pel·lícules, documentals, jocs, productes, anuncis.

Les últimes tècniques d’estudi digitals i el so mes actual.

Posi’s en contacte amb nosaltres i permeti’ns col·laborar en el seu emocionant projecte.  

 

Go to Music Samples          Anar als Voice Samples

 
- Decenas de proyectos avalan el arte realizado durante largos años en publicidad, vídeo, radio y software. La implicación en las producciones de nuestros clientes han dado como consecuencia un larga lista de obras realizadas con éxito, composiciones, atmósferas, efectos, sintonias y locuciones. Música para todos sus proyectos: vídeos, películas, documentales, juegos, productos, anuncios.
 
Las últimas técnicas de estudio digitales y el sonido mas actual.
 
Póngase en contacto con nosotros y permitanos colaborar en su emocionante proyecto.

 

Go to Music Samples                 Ir a Voice Samplers                        

 
- Dozens of projects attest to the art made for long years in advertisements, video, radio and software. The involvement in the productions of our clients have resulted in a long list of works carried out successfully, compositions, atmospheres, effects, jingles and locutions. . Music for all your projects : videos, films, documentary, games, products, ads.
 
Latest digital studio techniques and sounds more actual.
 
Contact us and let us collaborate on your exciting project.

 

Go to Music Samples               Go to Music Samples                

 

 

Music Samples

FILM

Horror scene.

Battle.

Withdrawal.

The Flame.

 

VIDEO

Baby & Wolf.

Xafft.

 

TV

D.L.Y.

Swappa.

AC.Bassdrum.

 

BACKGROUND

Ground.

Imagination.

Vinyl.

 

TECH & FLY

Agedub.

Kles.

 

POP & ROCK

Motiv.

Tirant a Trash.

Nova Soul.

Poca Solta.

Jazzy.

 

 

 

Voice Samples

VOICES

M.B.

 

 

M.V.

 

 

J.V.

 

 

M.B.J.

 

A.R.

 

 

J.D.

 

 

 

makamusic.cat  © All rights reserved.

®