NATURAL MUSIC & VIDEO & WEB

FOR ALL YOUR PROJECTS.

 

 

 

 

 

 

 

MAKAMUSIC

 

 

 

 
► Tota l’experiència musical i les últimes tècniques d'àudio al teu servei. Reforça els teus projectes amb música original, creada per a l’ocasió o consulta envers la nostra llibreria de composicions.
Makamusic t’ofereix la possibilitat d’enriquir tots els teus projectes, adaptant-se a la seva funcionalitat i objectiu. Enfortint el missatge i enaltint l’obra. La vista i l’oïda transmeten sensacions úniques quan es combinen i barregen en perfecta harmonia
Permetens col·laborar en el teu projecte.
L’art de fer art és l’amor pel nostre treball.
 
Música original. Producció musical. Enregistrament d'àudio. Masterització.
Locucions. Doblatges. Llibreria d'àudio original.
Producció i edició de vídeo. Càstings de vídeo i fotografia.
Lloguer d'estudis i plató.
Disseny i posicionament web.
Conversió d'arxius.
 
 
 
► Toda la experiencia musical y las últimas técnicas en audio a tu servicio. Refuerza tus proyectos con música original, creada para la ocasión o consulta nuestra librería de composiciones.
Makamusic te ofrece la posibilidad de enriquecer todos tus proyectos, adaptandose a su funcionalidad y objetivo. Fortaleciendo el mensaje y ensalzando la obra. La vista y el oído transmiten sensaciones únicas cuando se combinan y mezclan en perfecta armonía.
Permitenos colaborar en tu proyecto.
El arte de hacer arte es el amor por nuestro trabajo.
 
Música original. Producción musical. Grabación de audio. Masterización.
Locuciones. Doblajes. Librería de audio original.
Producción y edición de vídeo. Castings de vídeo y fotografía.
Alquiler de estudios y plató.
Diseño y posicionamiento web.
Conversión de archivos.
 
► All musical experience and the latest techniques in audio at your service. Reinforce your projects with original music created for the occasion or inquire about our library of compositions.
Makamusic gives you the possibility to enrich all your projects, adapting its functionality and purpose. Strengthening the message and extolling the work. The sight and sound transmit sensations and unique when combined together in perfect harmony.
Let us collaborate in your project.
The art of make art is love for our work.
 
Original music. Musical production. Audio recording. Mastering.
Locutions . Overdubs. Original audio library.
Production and video editing. Castings video and photography.
Rental studios and set.
Web design and positioning.
File conversion.
 
 

 

Crew

                                         

             

                     

                            

              

                                           

                                

                                           

makamusic.cat  © All rights reserved.

®